SEARCH

Privacy beleid

Privacy Verklaring VRMguitars&gadgets

VRMguitars&gadgets  hanteert een strikt privacybeleid. Er mag bij bezoekers/klanten van VRMguitars.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacy statement van VRMguitars&gadgets staat uitgebreid beschreven hoe wordt omgegaan met gegevens van u als bezoeker/klant en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

VRMguitars&gadgets is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

-Onze contactgegevens

VRMguitars&gadgets is te bereiken via

E-mail: info@vrmguitars.nl  

Telefonisch: +31(0) 639022448

-Persoonsgegevens die VRMguitars&gadgets verwerkt.

VRMguitars&gadgets verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:

– voor- en achternaam of voorletters en achternaam

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

-Waarom verzamelt VRMguitars&gadgets bepaalde informatie?

VRMguitars&gadgets streeft ernaar een steeds completere aanbieder van muziek gadgets en gitaren te worden en wil haar totale productenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens worden de voorkeuren en interesses van bezoekers en klanten in kaart gebracht. Hierdoor kan ons aanbod zo goed mogelijk afgestemd worden op uw wensen.

Hierbij kunt u denken aan:
het aanbieden van diverse nieuwsbrieven, op maat gesneden naar een bepaald interessegebied; het uitbreiden van VRMguitars.nl met nog meer producten; het verschaffen van informatie over onze producten, aangepast aan de voorkeuren van u als gebruiker.

-Welke persoonlijke informatie registreert VRMguitars&gadgets en waarvoor wordt deze informatie gebruikt?

Voor de verkoop van gadgets en gitaren heeft VRMguitars&gadgets klantgegevens zoals naam en adresgegevens van klanten nodig. Deze informatie wordt gebruikt voor facturatie van de geselecteerde artikelen en, indien nodig, om contact met de klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

-Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt VRMguitars&gadgets  persoonsgegevens?

VRMguitars&gadgets verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– om een uitnodiging voor bijeenkomsten of nieuwsbrief te kunnen sturen;

– om onze diensten verantwoord en goed uit te voeren.

-IP-adres

Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers en kabel-gebruikers hebben een vast IP-adres, gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft. VRMguitars&gadgets slaat geen IP-adressen van bezoekers en klanten op.

-E-mail

Voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat VRMguitars&gadgets de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van VRMguitars&gadgets , de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

-Geautomatiseerde besluitvorming

VRMguitars&gadgets neemt geen verantwoordelijkheid voor besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen en over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VRMguitars&gadgets) tussen zit.

-Hoe lang bewaart VRMguitars&gadgets persoonsgegevens?

VRMguitars&gadgets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 5 jaar, vanwege belastingwetgeving

Adres > 5 jaar, vanwege belastingwetgeving

Overige gegevens > 5 jaar

-Wat gebeurt er met uw gegevens?

De verzamelde informatie is eigendom van VRMguitars&gadgets. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan bezoekers en klanten te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via VRMguitars.nl zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar info@vrmguitars.nl .

-Beveiligde verbinding

Al uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

-Delen van persoonsgegevens met derden

VRMguitars&gadgets verstrekt wel, maar uitsluitend, gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan de vervoerder van uw bestelde product.

-Cookies of vergelijkbare technieken die VRMguitars&gadgets gebruikt.

VRMguitars&gadgets gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone en is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

-Google Analytics

Omdat VRMguitars&gadgets graag wil weten hoe haar bezoekers en klanten VRMguitars.nl gebruiken, zodat de website geoptimaliseerd kan worden, gebruiken wij Google Analytics. Via VRMguitars.nl worden daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

-Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VRMguitar& gadgets en hebt u bovendien recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan u of een door u bepaalde organisatie te sturen. U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door een mail te sturen naar info@vrmguitars.nl .

Om er zeker van te zijn dat het bezoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

VRMguitars&gadgets wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

-Hoe beveiligt VRMguitars&gadgets persoonsgegevens?

VRMguitars&gadgets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@vrmguitars.nl .

Back to Top
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.